اطلاعات تماس

اطلاعات تماس

تصویر تماس

پردیس دانشگاه فردوسی مشهد − دانشکده معماری، شهرسازی و هنر اسلامی

آدرس:
پردیس دانشگاه فردوسی مشهد − دانشکده معماری، شهرسازی و هنر اسلامی

تلفن: 0511-8806802

فکس: ۰۵۱۱−۸۸۰۶۸۳۱

فرم تماس


سایر اطلاعات

سایر اطلاعات:

نشانی پست الکترونیک ریاست دانشکده معماری, شهرسازی و هنر اسلامی دانشگاه فردوسی مشهد جناب آقای دکتر  کامل نیا :

kamelnia (at) ferdowsi (dot) um (dot) ac (dot) ir

نشانی پست الکترونیک مدیر گروه معماری و شهرسازی دانشکده معماری, شهرسازی و هنر اسلامی دانشگاه فردوسی مشهد جناب آقای دکتر  طاهری :

j (dot) taheri (at) um (dot) ac (at) ir

شما اینجا هستید: Home تماس با ما