شورای راهبری و نظارت

دکتر هاشم شریعتمدار EMail:shariatmadar(at)um(dot)ac(dot)ir taheri
دانشیار,دکترای حرفه ای مهندسی عمران
دکتر محمدرضا مه پیکر EMail:mahpeymr(at)um(dot)ac(dot)ir taheri
استاد,دکترای حرفه ای مهندسی مکانیک
شما اینجا هستید: Home فهرست اعضاء شورای راهبری و نظارت