معاونت دانشکده معماری، شهرسازی و هنر اسلامیدکتر جعفر طاهری
 پست الکترونیک : j.taheri[at]um.ac.ir taheri
استادیار,دکترای حرفای معماری 

 


شما اینجا هستید: Home فهرست اعضاء معاونت دانشکده