فرم ها

pdf دیاگرام گردش کار مربوط به واحد پایان نامه (دوره کارشناسی ارشد)
 word فرم شماره یک - پیشنهاد موضوع پایان نامه
 word   فرم شماره دو - فرم پیشنهاد پایان نامه
word فرم شماره سه - برگه ارائه پیش دفاع پایان نامه
word
 
  فرم شماره چهار - تقاضا دفاع از پایان نامه تحصیلات تکمیلی
word   فرم گزارش پیشرفت پایان نامه دانشجویان کارشناسی ارشد
pdf   فرم ارزیابی مستندات پژوهشی پایان نامه کارشناسی ارشد
word   فرم پیشرفت پایان نامه از نظر استاد راهنما
word   فرم تایید اصلاحات پایان نامه پس از دفاع
pdf   فرم ارزشیابی پایان نامه کارشناسی ارشد معماری
word   صورتجلسه دفاع از پایان نامه
word  فرم تحویل نسخه های پایان نامه کارشناسی ارشد
pdf  دستور العمل پیشنهادی و نحوه تدوین پایان نامه مقاطع تحصیلات تکمیلی دانشگاه فردوسی مشهد
pdf دستور العمل اجرایی ضوابط و مقررات پژوهشی دوره کارشناسی ارشد
pdf دستور العمل اجرایی نمره دهی به دستاوردهای پایان نامه
word  شیوه نامه نگارش پایان نامه هابی دانشگاه فردوسی مشهد
  اظهارنامه پایان نامه
مراحل تسویه حساب و فارغ التحصیلی دانشجویان کارشناسی ارشد دانشکده معماری و شهرسازی
فرمت نقشه های ضمیمه شده در پایان نامه کارشناسی ارشد
   فرم چکیده پایان نامه
   فرم چکیده پایان نامه لاتین
wordpdf  کاربرگ شماره ۱ ) انتخاب استاد راهنما و موضوع
wordpdf   کاربرگ شماره ۲ ) صورتجلسه تصویب پیشنهاده
wordpdf  کاربرگ شماره ۳ ) گزارش پیشرفت
wordpdf  کاربرگ شماره ۴ ) اعتبار سنجی مقاله ها
wordpdf  کاربرگ شماره ۵ ) مجوز دفاع
word   کاربرگ شماره ۶-۳ ) ارزشیابی پایان نامه
wordpdf   کاربرگ شماره ۷ ) صورتجلسه
wordpdf   کاربرگ شماره ۸ ) اصالت نامه
help  راهنمای تکمیل طرح پژوهشی شماره سه دانشجویان ارشد
help   راهنمای ثبت پایان نامه در سایت ایران داک
help  شرایط تسویه حساب پایان نامه۲
help  راهنمای تکمیل طرح پژوهشی شماره ۳­­­­­­­­­­­­

 

 

 

 

فرمت نقشه های ضمیمه شده در پایان نامه کارشناسی ارشد معماری

Normal 0 false false false EN-US X-NONE AR-SA
شما اینجا هستید: Home اخبار و اطلاعیه آیین نامه ها و فرم ها پژوهشی کارشناسی ارشد مهندسی معماری