مطالب

بازار قزوین

bazar ghazvin

قدمت مجموعه بازار قزوین به یک‌هزار سال می‌رسد که به دوره صفویه نسبت داده می‌شود ولی قسمت اعظم بناهای کنونی آن در دوران قاجار ساخته شده است.

بازار قیصریه قزوین با تاقهای آجری و ارتفاع بسیار زیاد، بخش‌ها یی از بازار قزوین است که دارای چهار دروازه بوده و هنوز آثار آن به جای مانده است.

شما اینجا هستید: Home