مطالب

تقدير از عضو هيات علمي دانشگاه فردوسي در مراسم كتاب سال جمهوري اسلامي

k11397

مراسم تقدير از منتخبين سي و چهارمين دوره جايزه كتاب سال جمهوري اسلامي ايران در تاريخ 97/5/1 در محل پژوهشكده فرهنگ و هنر با حضور مسئولين وزرات ارشاد و ساير مسئولين و اصحاب قلم برگزار گرديد .

در اين مراسم از دكتر حامد كامل نيا، دانشيار گروه معماري دانشگاه فردوسي به عنوان يكي از برگزيدگان شايسته تقدير سي و چهارمين دوره كتاب سال جمهوري اسلامي تقدير به عمل آمد .

در اين دوره 8387 كتاب مورد بررسي قرار گرفته بودند كه در حوزه هنر از ميان 449 اثر، سه كتاب در بخش هاي هنرهاي نمايشي، موسيقي و معماري شايسته تقدير شدند كه در بخش معماري  كتاب “ نظريه مدرنيته در معماري” (اثرمشترك دكتر حقير، عضو هيات علمي دانشگاه تهران و دكتر كامل نيا ، عضو هيات علمي دانشگاه فردوسي مشهد ) در ميان 106 اثر  اين عنوان را بدست آورد

k21397

شما اینجا هستید: Home