فهرست کتابهای آقای دکتر محسن وفامهر

 

نویسنده : دکتر محسن وفا مهر

عنوان  کتاب : پرواز خیال و نقش سناریو در طراحی معماری

موضوع : محل سکونت و مطب گیاه پزشک

سال چاپ : 1390

ناشر : دانشگاه علم و صنعت ایران

محل انتشار : تهران

 giyah pezeshk es

 

 

نویسنده : دکتر محسن وفا مهر

عنوان  کتاب : پرواز خیال و نقش سناریو در طراحی معماری

موضوع : دفتر کار و محل زندگی جنگلبان

سال چاپ : 1390

ناشر : دانشگاه علم و صنعت ایران

محل انتشار : تهران

 jangalban es

 

 

نویسنده : دکتر محسن وفا مهر

عنوان  کتاب : معماری و صنعتی سازی ساختمان

سال چاپ : 1390

ناشر : دانشگاه علم و صنعت ایران

محل انتشار : تهران

 memari sanati sazi sakhteman

 

 

نویسنده : دکتر محسن وفا مهر

عنوان  کتاب : تعامل معماری و تکنولوژی

جلد اول : ساختمان های نوین و پیشرفته

سال چاپ : 1390

ناشر : دانشگاه علم و صنعت ایران

محل انتشار : تهران

 memari teknologhi 1

 

 

نویسنده : دکتر محسن وفا مهر

عنوان  کتاب : تعامل معماری و تکنولوژی

جلد دوم : ساختمان های رایج و متداول

سال چاپ : 1390

ناشر : دانشگاه علم و صنعت ایران

محل انتشار : تهران

 memari teknologhy 2

 

 

نویسنده : دکتر محسن وفا مهر

عنوان  کتاب : سیری در اندیشه های تکنولوژی معماری

جلد اول : ساختمان های نوین و پیشرفته

سال چاپ : 1390

ناشر : دانشگاه علم و صنعت ایران

محل انتشار : تهران

 teknologi memari

 

 

نویسنده : دکتر محسن وفا مهر

عنوان  کتاب : کنکاشی در سازه های معماری سنتی ایران

جلد 1 : منارجنبان اصفهان، پل خواجوی اصفهان، سی و سه پل اصفهان

سال چاپ : 1390

ناشر : دانشگاه علم و صنعت ایران

محل انتشار : تهران

 kankash iran

 

 

نویسنده : دکتر محسن وفا مهر

عنوان  کتاب : فناوری سازه های معماری سنتی ایران

جلد 2 : کاخ چهل ستون، عمارت هشت بهشت اصفهان

سال چاپ : 1390

ناشر : دانشگاه علم و صنعت ایران

محل انتشار : تهران

 fanavari iran

 

 

نویسنده : دکتر محسن وفا مهر

عنوان  کتاب : پرواز خیال و نقش سناریو در طراحی معماری

موضوع : محل سکونت و مطب گیاه پزشک

سال چاپ :

ناشر : دانشگاه امام رضا

محل انتشار : مشهد

 giyah pezeshk-em

 

 

نویسنده : دکتر محسن وفا مهر

عنوان  کتاب : پرواز خیال و نقش سناریو در طراحی معماری

موضوع : دفتر کار و محل زندگی جنگلبان

سال چاپ :

ناشر : دانشگاه امام رضا

محل انتشار : مشهد

 jangalban em

 

کتاب معماری جمعی از نظریه تا عمل

نام کتاب : معماری جمعی از نظریه تا عمل

نویسنده : دکتر حامد کامل نیا

دکتر سید غلامرضا اسلامی
انتشارات :دانشگاه تهران

memari-jamie

کتاب دستور زبان طراحی محیطهای یادگیری

نام کتاب : دستور زبان طراحی محیطهای یادگیری

نویسنده : دکتر حامد کامل نیا

انتشارات : سبحان نور

mohithay-yadgiri

کتاب فرهنگ جامع زبان فارسی

نام کتاب : فرهنگ جامع زبان فارسی

نویسنده بخش لغات معماری : دکتر جعفر طاهری

سال نشر : 2013 

tb1
شما اینجا هستید: Home انتشارات مقالات و کتابها